نشر گوی
جشن رونمایی از کتاب اندازه نما در لانگشات
نمایشگاه کتاب گلستان
نمایشگاه کتاب گرگان - نشر گوی